Over ITEM

ITEM is de alumnivereniging van de studies Techniek en Maatschappij (TeMa), Technische Innovatiewetenschappen (TIW), Psychology & Technology (P&T), Human Technology Interaction (HTI), Sustainable Innovation (SI) en Innovation Sciences (IS), allen gegeven aan de Technische Universiteit Eindhoven.

De vereniging faciliteert in een netwerk en daarmee de onderlinge contacten tussen alumni, op zowel het sociale, als professionele vlak. Als lid van Alumnivereniging ITEM behoor je tot een netwerk van ingenieurs in het brede vakgebied dat de opleidingen beslaat.

ITEM organiseert en faciliteert activiteiten, zoals lezingen, excursies, reünies, borrels en feesten. Zij biedt haar leden een (professioneel) netwerk van oud-studiegenoten en informeert over ontwikkelingen binnen de universiteit, faculteit en het vakgebied van de alumni. Daarnaast onderhoudt ze nauwe contacten met het alumniplatform van de TU/e, de faculteit IE&IS en studievereniging Intermate.